• علی رنجبر، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

    مقاله ترجمه شده برای مهندسین برق با عنوان مزایای پاسخ تقاضا برروی عملکرد شبکه­ های توزیع که چکیده ای از مقاله در زیر قرار می گیرد:

    با وجود تمرکز فراوان توجه به اختصاصی بودن پاسخ تقاضا (DR)، مزایای بالقوه DR […]

فاپول
بازیابی رمز