• ابراهیم رهبر شمس کار، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال قبل

    معماري ايراني پس از ورود اسلام دستخوش تغييراتي بويژه در بناهاي عمومي بوده وبا ورود عنصري جديد و جايگزين بنام مسجد همراه شد. مساجد اوليه در ايران طرحي ابتدايي وشبستاني داشتند اما در جزييات ، ساساني و پارتي ب […]

فاپول
بازیابی رمز