• سهیل کوه نورد، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 6 قبل

    بهترین نرم افزار جامع بورس

    اطلاعات بسیار بسیار دقیق از نمادها

    شناسایی بهترین نقطه ورود و خروج و نوسانگیری و همبستگی نمادها

    بر اساس فرمول های جهانی

    به همراه کلیپ های اموزشی مربوط به هر قسمت […]

فاپول
بازیابی رمز