• فاطمه شجاعی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 8 قبل

    یکی از مسائل و چالش های دانشجویان در اخذ پذیرش مقالات علمی، موضوع نحوه نگارش و ویرایش مقالات به زبان انگلیسی می باشد، در واقع بسیاری از اوقات رد شدن و عدم پذیرش یک مقاله، صرفا به محتوا و مسائل فنی برنمی گردد و ری […]

فاپول
بازیابی رمز