• مژگان نجفی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    جزوه خلاصه سموم کشاورزی

    معرفی انوع سموم

    مختصر و مفید و کاربردی و درامدزا

    مناسب دانشجویان کشاورزی و کارشناسان آفت کش های نباتی

     

فاپول
بازیابی رمز