• مصطفی مژدهی فرد، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    این کتاب حاصل بررسی بیست و یک جلد صحیفه نور حضرت امام خمینی می باشد که به صورت موضوعی طبقه بندی و تنظیم شده است.

    موضوعاتی همچون وظایف و رسالت های دانشجو واستاد، تولید علم و جنبش نرم افزاری […]

فاپول
بازیابی رمز