• جلال شیروی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 6 قبل

    زمانی که شروع به مطالعه می کنید، چگونه آن مقدار زیاد از مطالب کتاب‌ها و یادداشت‌ها را به نقطه‌ی مناسبی از ذهنمان منتقل کنیم؟ باید عادات مطالعاتی درستی داشته باشیم. در ابتدا، تغییر روش‌ مطالعه دشوار به نظر م […]

فاپول
بازیابی رمز