• گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!

  سرفصل های جلسه دهم

  مرور تمامی مراحل متاآنالیز با استفاده از نرم افزار
  مرور شیوه اجرای مطالعات مروری سیستماتیک

  این دوره در ده جلسه منتشر خواه […]

 • گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 5 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!

  سرفصل های جلسه نهم

  شیوه اجرای متاآنالیز و فرضیات مختلف آنها
  معرفی عدم تجانس و راهکارهای تشخیص آن، آنالیزهای تکمیلی به کمک نرم افزار

  این دوره د […]

 • گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 5 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!

  سرفصل های جلسه هشتم

  نحوه محاسبه effect size براساس correlation با کمک نرم افزار
  تمرین عملی استخراج effect size

  این دوره در ده جلسه منتشر خواهد شد […]

 • گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 5 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!

  سرفصل های جلسه هفتم

  نحوه محاسبه effect size براساس میانگین ها با کمک نرم افزار
  نحوه محاسبه effect size براساس binary data با کمک نرم افزار

  این دور […]

 • گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 6 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!

  سرفصل های جلسه ششم

  مقدمه ای بر متاآنالیز، نرم افزار های موجود و انواع effect sizes
  تمرین عملی ثبت موضوع پژوهشی

  این دوره در […]

 • گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 6 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!

  سرفصل های جلسه پنجم

  مروری بر مطالب کارگاه و تشریح ساختار مقالات مروری
  معرفی PRISMA و نحوه ثبت شیوه نامه اجرای مطالعات مروری
  مقدمه ای بر متاآنالیز، […]

 • گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 6 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!

  سرفصل های جلسه چهارم

  انتقالات نتایج جستجو به نرم افزار مدیریت منابع
  مدیریت منابع در نرم افزار
  استخراج داده ها و معیارهای کیفیت سنجی مطالعات
  ت […]

 • گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!

  سرفصل های جلسه سوم

  نگارش استراتژی جستجو
  اعمال استراتژی جستجو در پایگاه PubMed
  اعمال استراتژی جستجو در پایگاه SCOPUS و ISI
  تمرین عملی طراحی استر […]

 • گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!

  سرفصل های جلسه دوم

  شیوه انتخاب موضوع مناسب برای انجام مطالعات مروری سیستماتیک
  تمرین عملی انتخاب موضوع

   
  این دوره در ده جلسه منتشر خواهد شد و شم […]

 • گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!

  سرفصل های جلسه اول
   

  مقدمه ای بر اهداف و برنامه کارگاه، معرفی انواع مختلف مطالعات مروری و تفاوت های آنها
  مقدمه ای بر متاآنالیز

   
  این دوره در […]

 • گام به گام با پژوهش، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ۲۰ ساعت!
  انتشار اولین دوره مجازی مرور سیستماتیک و متاآنالیز در ایران

   
  آیا می دانید قیمت اصلی برگزاری چنین دوره ای حداقل ۵۰۰ هزار تومان و در برخی موارد حتی ۱٫۵ میلیون […]

فاپول
بازیابی رمز