• مجید وفائی نسب، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  حل سوالات تستی آزمون های نمونه دولتی استان های مختلف از مبحث اعداد اعشاری کتاب ریاضی ششم به صورت تشریحی

 • مجید وفائی نسب، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  جزوه فصل سوم ریاضی ششم که مبحث اعداد اعشار می باشد.
  حل تمرینات و سوالات مهم کتاب درسی
  حل سوالات کتاب راهنمای معلم پایه ششم
  استفاده از شکل های مناسب

فاپول
بازیابی رمز