• روح اله محمدحسینی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    یک پروژه کامل و جامع در زمینه رابطه ی بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان می باشد به همراه پرسشنامه

    تمامی محاسبات در پیوست آمده است

    فایل به صورت pdf و word می باشد.

فاپول
بازیابی رمز