• آزاده یاورنژاد، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    بررسی چشم انداز و آینده محصولات پتروشیمیایی در سطح جهانی برای برنامه ریزی و هدفگذاری این محصولات و اتخاذ تصمیمات منطقی و به روز به جهت جذب سرمایه گذاری در این عرصه از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است.

فاپول
بازیابی رمز