• امید صادقی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  [wpsm_toplist]
  آموزش کامل آنالیزهای آماری (SPSS) مرتبط با رشته تغذیه در 12 ساعت 
   
  جلسه سوم: تعیین انواع الگوهای غذایی و بار عاملی
   

  مدرسین:

  دکتر امید صادقی (دکترای تخصصی تغذیه از دانشگاه تهران) […]

 • امید صادقی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  [contents h2]
  آموزش کامل آنالیزهای آماری (SPSS) مرتبط با رشته تغذیه در 12 ساعت 
   
  جلسه دوم: آنالیزهای مطالعات مشاهده ای (Observational) و مداخله ای (Clinical trial)
   

  مدرسین:

  دکتر امید صادقی […]

 • امید صادقی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  آموزش کامل آنالیزهای آماری (SPSS) مرتبط با رشته تغذیه در 12 ساعت 
  جلسه اول: مقدمات نرم افزار SPSS و آنالیزهای پایه
   

  مدرسین:

  دکتر امید صادقی (دکترای تخصصی تغذیه از دانشگاه تهران) […]

 • امید صادقی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  آموزش کامل آنالیزهای آماری (SPSS) مرتبط با رشته تغذیه در 12 ساعت 
   

  مدرسین:

  دکتر امید صادقی (دکترای تخصصی تغذیه از دانشگاه تهران)

  دکتر علیرضا میلاجردی (دکترای تخصصی تغذیه از دانشگاه تهران)

    […]

فاپول
بازیابی رمز