• امید عبدی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  ?كتاب حاضر در سه جلد تقسيم شده است :

   

  جلد اول: اموال

  جلد دوم : اشخاص

  جلد سوم : ادله اثبات دعوا

   

  ?در مقدمه بیان شده ،حكمت تدوین مجموعه قوانين، گردآوری قواعدی است که طبع و هدف مشترك دارند و ار […]

فاپول
بازیابی رمز