• محسن واخته، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال قبل

    مقدمه:
     در علم ان ال پی ،می گویند از طریق داستان می توانید به شکلی اثر گذار پیامتان را منتقل کنید زیرا که داستان ها با تجربیات و احساسات افراد مختلف ارتباط برقرار می کند.داستان می تواند اطلاعات مورد نظر را به ش […]

فاپول
بازیابی رمز