• بهزاد قربانی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 9 قبل

    صفر تا صد طراحی اصولی مسیر بصورت پرگار زنی و بر اساس آیین‌ نامه و محاسبه حجم خاکی و اعمال دور در نرم افزار Autodesk Land Desktop

     
    آموزش مصور طراحی اصولی مسیر بصورت پرگار زنی و بر اساس آیین نامه، به ه […]

فاپول
بازیابی رمز