• محسن اسحاقی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 10 قبل

    امروزه فن آوري اطلاعات در همه بخشهاي سازمان رسوخ کرده است وحتی مهمترین منبع سازمان یعنی منابع انسانی از این تاثیر بی  نصیب نمانده است . فن آوري اطلاعات باعث شده است تا سازمانها نسبت به منابع خود مخصوصا منابع انس […]

  • محسن اسحاقی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 10 قبل

    فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی، به شکل امروزی همگی نتیجه تعامل میان مجموعه حوادث و تحولاتی است که با
    وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان حدود سال 0671 آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است. البته پیدایش و رشد […]

فاپول
بازیابی رمز