• محمدعلی امیرزاده گرو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    در این فایل طرح درس سالانه ششم درتمامی درسها به همراه فعالیت و نحوه ی اجرای هرچه بهتر تدریس بارگذار شده که میتواند یاریگر معلمان پایه ششم امر تدریس باشد .

  • محمدعلی امیرزاده گرو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    در این فایل 60 روش تقویت املا برای دانش اموزان دبستانی اموزش داده شده از این فایل علاوه بر معلمان والدینی که فرزندان عزیزشان از روشهای تکراری املا خسته شده اند نیز میتوانند استفاده کنند.

  • محمدعلی امیرزاده گرو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    این درس شامل تمامی دروس پایه پنجم می باشد و می تواند راهنمای بسیار خوبی برای معلمان تازه استخدام باشد.

فاپول
بازیابی رمز