• مجید مومنی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 3 قبل

    داده کاوی پل ارتباطی میان علم آمار ، علم کامپیوتر ، هوش مصنوعی ، الگوشناسی ، فراگیری ماشین داده می باشد. داده کاوی فرآیندی پیچیده جهت شناسایی الگوها و مدل های صحیح، جدید و به صورت بالقوه مفید، در حجم وسیعی […]

فاپول
بازیابی رمز