• mashhad.ic، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  بعد از رایت این فایل گوشی بالا آمده و در صورت اینکه بالا نیامد گوشی را با آخرین بیلد با دانگل

  hcu فلش کنید .

 • mashhad.ic، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  دامپ زیر به صورت کاملا تست شده توسط فروشگاه مشهد آی سی میباشد بعد از رایت گوشی بالا امده و 4 فایله فلش کنید.

 • mashhad.ic، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  این دامپ از روی گوشی روشن در حال کار رید شده است و هیچ گونه باگ ندارد

  پس از رایت گوشی زیر لوگو گیر کرده و باید از فست بوت گوشی را فلش کنید .

 • mashhad.ic، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  فایل زیر گوشی را بالا آورده و 4 فایل فلش کنید .فایل کاملا تضمینی و تست شده توسط مشهد آس سی است.

 • mashhad.ic، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  دامپ زیر آخرین بیلد میباشد بعد از گوشی بالا آمده وفقط 4فایل فلش شود دامپ رید شده از گوشی روشن با آخرین باینری میباشد .

 • mashhad.ic، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  دامپ هارد سامسونگ Samsung J120F تست شده ترمیم بوت و پروگرام هارد

  قابل رایت با تمامی باکس های پروگرم هارد (UFI – EasyJtag – Medusa – Riff Box)
  ترمیم بوت و پروگرام هارد خام Samsung J120F
  حل مشکل خاموشی […]

 • mashhad.ic، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  این محصول صد در صد تضمین وتست شده است .

  پس از رایت روی ایسی گوشی شما بالا آمده و باید فلش کنید .

فاپول
بازیابی رمز