• علی محمدی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال قبل

  بنام خدا

  این برنامه غذایی حاصل اجرای تحقیقات علمی معتبر است و بر اساس متد S.P.D.M طراحی شده است. بیش از 75 درصد افرادی که از این برنامه غذایی استفاده کردند، صاحب فرزند پسر شدند.

  در این برنامه غذایی 21 وعده […]

 • علی محمدی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال قبل

  بنام خدا

  این برنامه غذایی حاصل تحقیقات علمی متقن است. افرادی که بر اساس این برنامه غذایی عمل کردند با ضریب اطمینان 84 درصد صاحب فرزند دختر شدند.

  این برنامه غذایی، شامل 21 وعده غذایی (هفت وعده صبحانه، هفت وع […]

فاپول
بازیابی رمز