• کاهش وازن، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

  فهرست مطالب

  فصل ۱

   آشنایی بامحیط نرم افزار Powerpoint 

  دکمه ی Office 

   نوار دسترسی سریع ( Quick Access) 

  ریبون (Ribbon) 

  اسلاید ( slide) 

   ناحیه ی انتخاب اسلاید 

  نوار وضعيت (Stat […]

فاپول
بازیابی رمز