• مهرداد فراهانی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    این جزوه دانشجویی شامل آموزش درس GPS ( ژئودزی ماهواره ای ) به همراه تعریف یک پروژه عملی و آموزش نرم افزار تحلیل GPSURVEY می باشد

فاپول
بازیابی رمز