• iranhomecare's بروزسانی مشخصات انجام شد 2 سال, ماه 5 قبل

 • iranhomecare's بروزسانی مشخصات انجام شد 2 سال, ماه 5 قبل

 • iranhomecare، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

  دیابت یا مرض قند بیماری مزمن و مادام العمری است که در آن یا مقدار کافی انسولین در بدن تولید نمی شود. یا بدن نمی تواند از انسولین تولید شده به نحو احسن استفاده نماید.

  انسولین در بدن توسط عضوی به نام لوزالم […]

 • iranhomecare، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

  قلب یک عضو تو خالی عضلانی است.
  این عضو در قفسه سینه در فضای بین دو ریه و بالای دیافراگم قرار گرفته است.
  وزن آن حدود ۳۰۰ گرم است.
  اندازه و وزن قلب تحت تأثیر سن، جنس، وزن بدن و فعالیت جسمی و بیماری قلبی ق […]

 • iranhomecare، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

  قلب دارای چهار دریچه می باشد که مسیر های انتقال خون سرخرگی و سیاهرگی به تمام نقاط بدن می باشند.
  لذا بیماری هر یک از دریچه ها مشکلات مختلفی برای افراد به وجود می آورد.

  اطلاعات کامل در مورد دریچه های قلبی […]

 • iranhomecare، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

  فواید آگاهی های لازم قبل از اعمال جراحی قلب باز، عامل کمک کننده در بسیاری از موارد مربوط به بیماری می باشد.
  هر شخصی نیاز به آگاهی از اقداماتی که در طول اعمال جراحی قلب بر روی وی انجام می شود دارد.

  وجود ا […]

 • iranhomecare، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

  انجام هرگونه عمل جراحی نیاز به آمادگی خاص آن عمل جراحی قبل و حین و بعد از بستری در بیمارستان دارد.
  پیوند (بای پس) سرخرگ کرونری، مسیر های جدیدی را برای عبور خون از اطراف با بای پس سرخرگ مسدود فراهم می […]

 • iranhomecare، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

  قلب دارای چهار دریچه می باشد که مسیر انتقال خون سرخرگی و سیاهرگی به تمام نقاط بدن می باشند.
  اطلاعات کامل در مورد ترمیم و تعویض دریچه های قلبی به افراد کمک می نماید تا تصمیم گیری صحیحی در مورد نحوه درما […]

 • iranhomecare، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

  پیوند (بای پس) سرخرگ کرونری، مسیر های جدیدی را برای عبور خون از اطراف سرخرگ مسدود فراهم می کند.
  بای پس سرخرگ کرونری، یک عمل جراحی مهم برای تأمین خون کافی برای عضلات قلب محسوب می شود.

  برای انجام عمل جراحی بای پ […]

 • iranhomecare، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

  پیوند (بای پس) سرخرگ کرونری، مسیر های جدیدی را برای عبور خون از اطراف با بای پس سرخرگ مسدود فراهم می کند.
  بای پس سرخرگ کرونری، یک عمل جراحی مهم برای تأمین خون کافی برای عضلات قلب محسوب می شود.

  برای انجام ای […]

 • iranhomecare's بروزسانی مشخصات انجام شد 2 سال, ماه 5 قبل

فاپول
بازیابی رمز