• نریمان روستاناوی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  مجموعه بهترین منابع آزمون استخدامی 99 بر مبنای سوالات سال های گذشته آزمون های فراگیر

  ادبیات :آرایه ,لغات, تاریخ ادبیات و زبان فارسی به همرات تست

  معارف:کتب جعفر سبحانی 1 و 2 + خلاصه سبحانی و دبیرست […]

 • نریمان روستاناوی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  مجموعه کامل جزوات و کتب و سوالات کارشناس توسعه و عمران شهری و روستایی

  1-برنامه ریزی شهری و روستایی   2-طراحی معماری و شهرسازی   3-قانون شهرسازی و شهرداری

  4-مقررات ملی      5-آشنایی با اهداف و ماموریتهای وزا […]

فاپول
بازیابی رمز