• هدایت لرستانی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    پنج سین یا 5s  که از پنج کلمه ژاپنی گرفته شده است تجربه ای برای ساماندهی محیط کار میباشد .بسیاری از مردم فکر میکنند خانه داری وساماندهی محیط خانه بایستی توسط بانوی خانه ونظافت وساماندهی محیط کار باید توسط نظافتچی […]

  • هدایت لرستانی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    شیرهای کنترل فشار نقش اساسی در سیستمهای هیدرولیک دارند .وانواع مختلفی از آنها در هیدرولیک استفاده میشود این فایل آموزشی تنوع وکاربرد آنها را توضیح میدهد

  • هدایت لرستانی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    این فایل توضیحات کاملی در مورد انواع شیرهای کنترل جهت ونحوه عملکرد وساختمان داخلی وهمچنین نحوه تحریک آنها وهمچنین وضعیت وسط این شیرها که در کاربرد آنها مهم است به شما میدهد .

فاپول
بازیابی رمز