• زهرا آقازاده، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    pdf کتاب مختصر حقوق تجارت 1-4 دکتر توکلی

    کل کتاب شامل 404 صفحه.

    این کتاب برای آموزش حقوق تجارت به دانشجویان علی الخصوص داوطلبان شرکت در آزمون های تخصصی حقوقی مانند آزمون های وکالت و کارشناسی ارشد؛ همچنین […]

فاپول
بازیابی رمز