• امیرحسین اکبری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  ☆ برای اولین بار در جهان ☆

  با نصب این فارسی ساز تمام منو ها و متون دستگاه Mi band 4 شما فارسی خواهند شد.

  برای نصب کافی است فایل را با استفاده از نرم‌افزار Notify and Fitness for Mi band نصب کرده و زبان M […]

 • امیرحسین اکبری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  ☆ برای اولین بار در جهان ☆

  با نصب این فارسی ساز تمام منو ها و متون دستگاه Mi band 4 شما فارسی خواهند شد.

  برای نصب کافی است فایل را با استفاده از نرم‌افزار Notify and Fitness for Mi band نصب کرده و زبان M […]

فاپول
بازیابی رمز