• مصطفی نوری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  تاریخچه پرتو درمانی
  تعریف و کاربرد پرتودرمانی
  دستگاه شتابدهنده لیناک C-LINAC
  عوامل تعیین کننده پرتودهی
  رابطه بین حجم تومور و احتمال معالجه
  رابطه اثر-دوز
  انواع رادیوتراپی
  عوارض جانبی پرتو درمانی
  تغییر در ان […]

 • مصطفی نوری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  تاریخچه پرتو درمانی
  تعریف و کاربرد پرتودرمانی
  دستگاه شتابدهنده لیناک C-LINAC
  عوامل تعیین کننده پرتودهی
  رابطه بین حجم تومور و احتمال معالجه
  رابطه اثر-دوز
  انواع رادیوتراپی
  عوارض جانبی پرتو درمانی
  تغییر در ان […]

 • مصطفی نوری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  تاریخچه پرتو درمانی
  تعریف و کاربرد پرتودرمانی
  دستگاه شتابدهنده لیناک C-LINAC
  عوامل تعیین کننده پرتودهی
  رابطه بین حجم تومور و احتمال معالجه
  رابطه اثر-دوز
  انواع رادیوتراپی
  عوارض جانبی پرتو درمانی
  تغییر در ان […]

 • مصطفی نوری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  تاریخچه پرتو درمانی
  تعریف و کاربرد پرتودرمانی
  دستگاه شتابدهنده لیناک C-LINAC
  عوامل تعیین کننده پرتودهی
  رابطه بین حجم تومور و احتمال معالجه
  رابطه اثر-دوز
  انواع رادیوتراپی
  عوارض جانبی پرتو درمانی
  تغییر در ان […]

 • مصطفی نوری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  تاریخچه پرتو درمانی
  تعریف و کاربرد پرتودرمانی
  دستگاه شتابدهنده لیناک C-LINAC
  عوامل تعیین کننده پرتودهی
  رابطه بین حجم تومور و احتمال معالجه
  رابطه اثر-دوز
  انواع رادیوتراپی
  عوارض جانبی پرتو درمانی
  تغییر در ان […]

 • مصطفی نوری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  تعریف گونه
  مفهوم ریخت شناسی گونه
  مفهوم زیستی گونه
  مفهوم تکاملی گونه
  گونه زایی
  آناژنز و کلادوژنز

  انواع گونه زایی:
  گونه زایی دگر میهنی (allopatric speciation)
  گونه زایی پیرامون میهنی (peripatric […]

 • مصطفی نوری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  تعریف گونه
  مفهوم ریخت شناسی گونه
  مفهوم زیستی گونه
  مفهوم تکاملی گونه
  گونه زایی
  آناژنز و کلادوژنز

  انواع گونه زایی:
  گونه زایی دگر میهنی (allopatric speciation)
  گونه زایی پیرامون میهنی (peripatric […]

 • مصطفی نوری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  آموزش نرم افزار های پاورپوینت و وورد و پی دی اف
  آموزش هر کدام از سربرگ ها بصورت روان و کامل

 • مصطفی نوری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  تومور بدخیم و خوش خیم
  نظریه مراقبت ایمنولوژیک
  انواع آنتی ژن های توموری
  انواع سلول های سیستم ایمنی برای مقابله باتومورها
  لنفوسیت
  آنتی بادی
  سلول های NK
  ماکروفاژها
  انواع روش های ایمنوتراپی تومور: […]

 • مصطفی نوری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  تومور بدخیم و خوش خیم
  نظریه مراقبت ایمنولوژیک
  انواع آنتی ژن های توموری
  انواع سلول های سیستم ایمنی برای مقابله باتومورها
  لنفوسیت
  آنتی بادی
  سلول های NK
  ماکروفاژها
  انواع روش های ایمنوتراپی تومور: […]

 • مصطفی نوری یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  1-فایل گونه و گونه زایی(word)
  2-فایل گونه و گونه زایی(powerpoint)
  3-ایمنی دربرابرتومور(powerpoint)
  4-ایمنی دربرابرتومور(word)
  5-فایل آموزش نرم افزارهای پاورپوینت،word،اکسل(word)
  6-فایل پرتو درمانی(word)

فاپول
بازیابی رمز