• هادی پناهی و تصویر پروفایل مهدی پیوندیمهدی پیوندی حالا با هم دوست هستند در حال حاضر

  • مهدی پیوندی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال قبل

    این فایل، مجموعه 165 کلمه از کلمات جدید و نسبتاً دشوار درس سوم کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم (کتاب VISION 3) است که همراه با معنی فارسی توسط دبیر زبان مدارس مشهد، آقای پیوندی تهیه شده است. تمامی کلمات به صورت ا […]

  • مهدی پیوندی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال قبل

    این فایل، مجموعه 182 کلمه از کلمات جدید و نسبتاً دشوار درس دوم کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم (کتاب VISION 3) است که همراه با معنی فارسی توسط دبیر زبان مدارس مشهد، آقای پیوندی تهیه شده است. تمامی کلمات به صورت ال […]

  • مهدی پیوندی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال قبل

    این فایل، مجموعه 184 کلمه از کلمات جدید و نسبتاً دشوار درس اول کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم (کتاب VISION 3) است که همراه با معنی فارسی توسط دبیر زبان مدارس مشهد، آقای پیوندی تهیه شده است. تمامی کلمات به صورت ا […]

فاپول
بازیابی رمز