• محمد رضا درانی نژاد، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  در این تحقیق برای شما از فیزیک و دیدگاه فیزیک نسبت به زمان خواهیم گفت و سپس پیرامون سفر در زمان مطالبی بیان خواهیم کرد. آنگاه از توجه ادیبانی نظیر مولوی و خیام و دیگران به گذشت زمان اشاره خواهیم کرد. درادامه از ای […]

 • محمد رضا درانی نژاد یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  تستهای نکته دار فیزیک دهم فصل اول (مهندس درانی نژاد)
  از اینجانب در این فروشگاه به فروش میرسد
  در ضمن فایل حا انها هم به زودی منتشر میشود

 • محمد رضا درانی نژاد، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  تستهای نکته دار فیزیک دهم دبیرستان در فیزیک
  فصل اول
  مدرس : مهندس درانی نژاد 
  دبیر مدارس نمونه و تیزهوشان فارس- مدرس موسسه فرادرس- سرگروه سابق فیزیک
  افزایش سرعت و دقت

  قابل استفاده برای داوطلبان کنکور

فاپول
بازیابی رمز