• فروشگاه جامع دانشجو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

   

  عنوان: روانشناسي كار

           (كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت)

  تاليف: دكتر محمود ساعتچي

  ناشر: موسسه نشر ويرايش

  نوبت چاپ: پنجم، پاييز ۱۳۸۳

فاپول
بازیابی رمز