• حمزه کریمی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    236 سوال همراه با پاسخ

    يراق هاي ايمني فشار ناشي از سقوط احتمالي رابر ناحيه هاي مختلف بدن را ………….. مي نامند؟
    الف)توزيع ب)انتقال ج)جلوگيري د)قفل

    درصورت نیاز میتوانید جزوه […]

فاپول
بازیابی رمز