• فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 7 ساعت, 45 دقیقه قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  مدیریت غیراخلاقی

  استراتژی عملیاتی مدیریت غیراخلاقی

  مدیریت اخلاقی

  استراتژی عملیاتی مدیریت اخلاقی

  مدیریت بی‌اخلاق

  مدیریت بی‌اخلاق عمدی

  مدیریت بی‌اخلاق غیرعمدی […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 7 ساعت, 47 دقیقه قبل

  فهرست مطالب
  مقدمه

  تصمیم اخلاقی

  تصمیم گیری اخلاقی

  معضل اخلاقی

  شدت اخلاقیات

  شرایط اخلاقی

  فرایند تصمیم گیری اخلاقی

   

  بخشی از متن

  مقدمه

  تصمیم اخلاقی: تصمیمی که هم از نظر قانونی و هم اخ […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 5 روز, 8 ساعت قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  گریز از آزادی

  مکانیزم های گریز روانی

  خودکامگی یا اقتدار طلبی

  ویرانسازی یا ویرانگری

  پیروی کورکورانه

  آزادی مثبت

   

  بخشی از متن

  مقدمه

  زیباترین و زشت ترین گرایش ها، جن […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 5 روز, 8 ساعت قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  هدف آزمون اندریافت کودکان CAT

  مراحل تفسیر آزمون اندریافت کودکان CAT

  شیوه اجرای آزمون اندریافت کودکان CAT

  توصیف تصاویر آزمون اندریافت کودکان CAT

   

  بخشی از متن

  مقدمه

  آز […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 6 روز, 3 ساعت قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  مشاهدات تجربی

  مفاهیم نظری عمده

  پژوهش های تازه درباره شرطی سازی کلاسیک

  پاولف و آموزش و پرورش

  ارزش یابی از نظریه پاولف

   

  بخشی از متن

  مقدمه

  ایوان پتروویچ پاول […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 6 روز, 3 ساعت قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  مبنای نظری آزمون

  مقایسه آزمون T.A.T با رورشاخ

  انتخاب کارت‌های مورد اجرا

  دستورالعمل اجرا

  روش‌های ثبت پاسخ‌ها آزمودنی

  توصیف کارت‌ها

   

  بخشی از متن

  مقدم […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 6 روز, 15 ساعت قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  اجزای مدل ABC

  شیوه عمل ABC

  تحلیل نتایج

   

  بخشی از متن

  مقدمه

  همه ما در طول زندگی دچار ناکامی هایی شده ایم که موجب ناراحتی و عصبانیت و یأس ما شده اند؛ به دنبال نتایجی بودیم […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 6 روز, 15 ساعت قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  تصمیم گیری اخلاقی

  حق رضایت آگاهانه

  ابعاد محرمانه بودن

  مسایل اخلاقی در فرایند ارزیابی

  روابط دوگانه و چندگانه در مشاوره

   

  بخشی از متن

  مقدمه

  اخ […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 هفته, 5 روز قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  فلسفه تربیتی مونتسوری

  نظریه رشد

  دوره حساس نظم

  دوره حساس توجه به جزئیات

  دوره حساس استفاده از دست ها

  دوره حساس راه رفتن

  دوره حساس زبان آموزی

  تعلیم و تربیت اولیه در خانه […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 هفته, 5 روز قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  روش مونته سوری از کجا آمد ؟

  مونته سوری یعنی چه ؟

  فلسفه آموزش مونته سوری چیست؟

  اهداف روش مونته سوری چیست؟

  مزیت‌های روش مونته‌سوری نسبت به روش‌های آموزشی دیگر

  آموزش ری […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 هفته قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  اختلاف نظر یونگ  با فروید

  انرژی روانی : اضداد، هم ارزی و آنتروپی

  سیستمهای شخصیت در نظریه یونگ

  کارکردهای روان شناختی

  تیپ های روان شناختی

  کهن الگوها در نظریه یونگ

  ر […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 هفته قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  نظریه نمونه گیری محرک ویلیام کی استیس

  الگوی یادگیری مارکوف استیس

  آزمایش جفت های متداعی

  استیس و روان شناسی شناختی

  اهمیت حافظه

  الگوی آرایش شناختی: رده بن […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 هفته, 5 روز قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  شش مرحله کلبرگ

  سطح اول، اخلاق پيش عرفي یا پیش قراردادی(تولد تا ده سالگي)

  مرحله دوم، فردگرایی و مبادله

  مرحله سوم، ارتباطات میان فردی خوب

  مرحله چهارم، حفظ نظم اجتماعی

  مرحله پ […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 هفته, 5 روز قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  مفاهیم نظری عمده

  تفاوت‌های عمده بین نظریه‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۵۲ کلارک هال

  انگیزش تشویقی

  پویایی شدت محرک

  تغییر از کاهش سائق به کاهش محرک سائق

  خرده پاسخ انتظاری هدف

  سلسله‌مراتب ع […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 هفته, 5 روز قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  نظریه های زیربنایی سرسختی روانشناختی

  ویژگی های افراد سرسخت

  مؤلفه های سرسختی روانشناختی

  عوامل زیستی و محیطی در سبب شناسی سرسختی

  چرا برخی افراد سرسخت […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 هفته, 5 روز قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  نظریه ساختاری مینوچین

  ساختار خانواده

  خرده نظام ها

  مرز بندی ها

  اتحاد، قدرت و تبانی

  بدکاری خانواده

   

  بخشی از متن

  مقدمه

  خانواده درمانی ساخت […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 هفته, 5 روز قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  انواع فرم‌های این آزمون

  آزمون کودکان ٢ و ٥/٢ ساله

  آزمون کودکان ٣ و ٥/٣ ساله

  آزمون کودکان ٤ و ٥/٤ ساله

  آزمون کودکان ٥ ساله

  آزمون کودکان ٦ ساله

  آزمون کودکان ٧ ساله

  آزمون […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 هفته, 5 روز قبل

  فهرست مطالب

  روانشناسی خنده چه می گوید ؟

  خندیدن اصلا غیر جدی بودن نیست

  یک لبخند یک عمر خاطره می‌سازد

  خوش به حال الکی خوش‌ها

  اخموها جذاب‌تر نیستند

  لبخند مودبانه  و لبخند حقیقی

  نشانه‌پیروزی […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 هفته, 5 روز قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  مکتب مورد تعلق نظریه

  تشریح نظریه

  پیشرفت عملکرد با تمرین

  سازه‌های سه‌گانه پیرامونی یادگیری

  تبیین نظریه گاتری از فراموشی

  تبیین نظریه گاتری از تنبیه

   

  بخشی از […]

 • فروشگاه فایل دانشجویی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 هفته, 5 روز قبل

  فهرست مطالب

  مقدمه

  هشت مفهوم نظری به هم پیوسته بوئن

  ۱- تفکیک خویشتن (تمایزیافتگی خود)

  ۲- مثلث ها

  ۳- نظام عاطفی خانواده هسته ای

  ۴- فرافکنی خانوادگی

  ۵- گسلش عاطفی

  ۶- فرایند انتقال چند نسل […]

 • ادامه نوشته ها
فاپول
بازیابی رمز