• مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  موضوع: Five-star Etiquette for Five-star Dining

  آداب رفتار و سرویس تشریفات پنج ستاره

  زبان: انگلیسی

  تعداد اسلاید: 23

  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید

  قا […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  موضوع: اصول علمی تشریفات و پذیرایی در رستوران ها و هتل ها  ETIQUETTE
  زبان: انگلیسی
  تعداد اسلاید: 19
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاده جهت دانشجویا […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  موضوع: جنسینگ  ginseng

  زبان: فارسی

  تعداد اسلاید: 14

  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید

  قابل استفاده جهت دانشجویان و علاقه مندان رشته های تغذیه، پزشکی، بهد […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  موضوع: چای سبز
  زبان: فارسی
  تعداد اسلاید: 30
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاده جهت دانشجویان و علاقه مندان رشته های تغذیه، پزشکی، بهداشت، پرستاری و […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  موضوع: کافئین چیست؟
  زبان: فارسی
  تعداد اسلاید: 14
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاده جهت دانشجویان و علاقه مندان رشته های تغذیه، پزشکی، بهداشت، پرستاری و پی […]

 • فاپول و تصویر پروفایل مهدیه فریدمهدیه فرید حالا با هم دوست هستند در حال حاضر

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  شناسنامه محصول:
  موضوع:  کارآزمايي باليني
  Clinical Trials

  زبان: فارسی- انگلیسی
  تعداد اسلاید: 37
   
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاه جهت دان […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  شناسنامه محصول:

  موضوع:  translation and cultural adaptation process of questionnaire

  فرایند ترجمه و تطبیق فرهنگی پرسشنامه ها در پژوهش

   

   

  زبان: انگلیسی

  تعداد اسلاید: 16 […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  شناسنامه محصول:
  موضوع:  طراحی اجرا و ارزیابی ورک شاپ و کارگاه
  زبان: فارسی- انگلیسی
  تعداد اسلاید: 21
   
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاه جهت دانشجویان و ع […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  شناسنامه محصول:
  موضوع:  راهنمای تدوين خط مشي و روش اجرايي در الگوي اعتباربخشي بیمارستان ها
  زبان: فارسی
  تعداد اسلاید: 20
   
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استف […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاه جهت دانشجویان و علاقه مندان رشته های تغذیه، پزشکی، بهداشت، پرستاری و پیراپزشکی و اساتید …. جهت سمینارها و ارائه مطالب
  د […]

 • مهدیه فرید و تصویر پروفایل مهدیه فریدمهدیه فرید حالا با هم دوست هستند 1 سال, ماه 6 قبل

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 6 قبل

  شناسنامه محصول:
  موضوع:  پاور پوینت بویایی
  olfaction
  زبان: انگلیسی
  تعداد اسلاید: 102
   
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاه جهت دانشجویان و علاقه […]

 • Elnaz Abdi و تصویر پروفایل مهدیه فریدمهدیه فرید حالا با هم دوست هستند 1 سال, ماه 6 قبل

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  شناسنامه محصول:
  موضوع:  سندرم گیلن باره

  زبان: فارسی
  تعداد اسلاید:20
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاه جهت دانشجویان و علاقه مندان رشته های تغذیه، […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  شناسنامه محصول:
  موضوع:  روی عنصر مهم در بدن

  زبان: فارسی
  تعداد اسلاید:12
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاه جهت دانشجویان و علاقه مندان رشته ها […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  شناسنامه محصول:

  موضوع:  رسوراترولresveratrol

   

  زبان: فارسی

  تعداد اسلاید:10

  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید

  قابل استفاه جهت دانشجویان و علاقه مندان […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  شناسنامه محصول:
  موضوع:  چگونه بخو ریم تا سالم بمانیم؟

  زبان: فارسی
  تعداد اسلاید:47
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاه جهت دانشجویان و علاقه مندان […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  شناسنامه محصول:
  موضوع:  تغذیه درمانی در پوکي استخوان

  زبان: فارسی
  تعداد اسلاید:42
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاه جهت دانشجویان و علاقه مندان […]

 • مهدیه فرید، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 7 قبل

  شناسنامه محصول:
  موضوع:  تغذیه در نوزادان کم وزن

  زبان: فارسی
  تعداد اسلاید:50
  یک ارائه حرفه ای با اسلایدهای دینامیک، جذاب، کاربردی، همه فهم، مختصر و مفید
  قابل استفاه جهت دانشجویان و علاقه مندان رشته های تغ […]

 • ادامه نوشته ها
فاپول
بازیابی رمز