• محمود نجفی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 1 قبل

    موضوع اصلی نظرات بی اف اسکینر این بود که رفتار از راه پیامد های آن شکل می‌ گیرد. ما آن کاری را می‌ کنیم که برای ما نتیجه ای داشته باشد و از انجام آنچه بی نتیجه است سر باز می‌ زنیم. علاوه بر این ها اسكينر […]

فاپول
بازیابی رمز