• علی خشنود، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

    فشرده خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 2 آیت الله سبحانی و دکتر محمد رضایی در این فایل گرد آوری شده است؛ منظور از فشرده خلاصه این است که یک بار خلاصه کتاب ارائه شده و سپس از بین آن، دوباره مطالب اساسی و مهم تر گرد آوری […]

فاپول
بازیابی رمز