• سید امیرحسین صانعی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال قبل

    فصل دوم سال دهم یکی از فصل های پایه ای و مهم جانوری درس زیست شناسی محسوب میشود و معمولا به طور مستقل 3 تست در کنکور سهم این فصل میباشد. در این ویدئو، گفتار دوم فصل گوارش را به طور کامل تشریح میکنیم. این ویدئو ه […]

فاپول
بازیابی رمز