• Shirin Bahari، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    داستان در مورد دختری به نام کری است که مادرش با تعصب های دینی او را شکنجه می کند و در مدرسه هم مورد آزار دوستانش قرار می گیرد و…..

فاپول
بازیابی رمز