• رویا قاسمی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 هفته, 4 روز قبل

    رمان هفت خط از گیسو خزان…

    -جمعش کن…

    نگاه شاکی و عصبیش بالا اومد و خیره چشام شد.لحن دستوری و پر از تحقیر رو دوست نداشت و این و کامل توی نگاهش می خوندم…

فاپول
بازیابی رمز