• دیجی لینگو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 9 قبل

    مخصوص رشته های مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر  در زمینه IoT یا اینترنت اشیا.

    عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده : Bio Inspired Routing Algorithm and Efcient Communications within IoT

    بعد از خرید شما فایل ورد […]

فاپول
بازیابی رمز