• حمید آدینه، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    در این ویدیو دومین ابزار کاربردی در روتوش آمورش داده میشه.

    Healing brush :
    این ابزار زمانی استفاده میشود که شما با تصویر پیچیده تری سرکار دارین این ابزار بهشما کمک میکند که تصویر را بهتر ترمیم کنین.

    رو […]

فاپول
بازیابی رمز