• حسین احمدی دانا، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    در آموزش نرم‌افزارهای مختلف از جمله فتوشاپ آموزش صرف دستورات و یا حتی دیدن فیلم‌های آموزشی به تنهایی و بدون تمرین و تکرار منجر به یادگیری عمقی نخواهد شد و تنها با تمرین پروژه‌های مختلف می‌توان به این مهم دست یاف […]

فاپول
بازیابی رمز