• Hadi Asadi و تصویر پروفایل کاسیوکاسیو حالا با هم دوست هستند در حال حاضر

 • ravanshenasifile و تصویر پروفایل کاسیوکاسیو حالا با هم دوست هستند 1 سال, ماه 11 قبل

 • کاسیو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

  در این برنامه پس از وارد کردن تکفاز یا سه فاز بودن مدار، توان،کسینوس فی،سطح مقطع وطول هادی مقدار افت ولتاژ به درصد و ولت محاسبه می شود.در این برنامه پس از وارد کردن تکفاز یا سه فاز بودن مدار، توان،کسینوس فی،سط […]

 • کاسیو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

    به کمک این برنامه کاربر می تواند محاسبات مربوط  به  طراحی سطح مقطع هادی جریان (کابل یا  سیم)مورد نیاز یک مدارتکفاز و سه فاز را با توجه به فاکتورهای شرایط نصب ،دفنی وغیردفنی بودن کابل ،دمای محیط ،میزان افت ولتاژ […]

 • کاسیو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

  آموزش ,برنامه نویسی ,ماشین حساب ,CASIOFX580,دترمینال این برنامه دترمینال ماتریس،تا ماتریس3*3 با درایه های دارای اعداد موهومی را حساب می کند.آموزش ,برنامه نویسی ,ماشین حساب ,CASIOFX580,دترمینال این برنامه […]

 • کاسیو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

  آموزش ,برنامه نویسی ,ماشین حساب ,CASIOFX580,ماتریس معکوساین برنامه ماتریس معکوس ماتریس،تا ماتریس3*3 با درایه های دارای اعداد موهومی را حساب می کند.آموزش ,برنامه نویسی ,ماشین حساب ,CASIOFX580,ماتریس معکوسا […]

 • کاسیو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

  مشکل تمام دانشجویان مهندسی برق عدم ساپورت عدد موهومی در محاسبات ماتریس در ماشین حساب کاسیو5800 می باشد.که مجبور به خرید ماشین حساب با این قابلیت میشوندکه مستلزم هزینه بالایی میباشد.در این برنامه شما در هزینه خود ص […]

 • کاسیو و تصویر پروفایل صنمصنم حالا با هم دوست هستند 2 سال, ماه 4 قبل

 • کاسیو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 4 قبل

  آموزش برنامه کار با جداول در ماشین حساب کاسیو CASIOFX5800 بسیار کاربردی در حل مسایل
  در این برنامه داده های جداول مختلف به ماشین حساب داده شده و خروجی متناظر با آن را به ما می دهد.به طور مثال ظرفیت جریان و سطح […]

 • کاسیو، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 5 قبل

  آموزش کاربردی و آسان برنامه نوسیس ماشین حساب مهندسی CASIO FX 5800 
  در این آموزش ،برنامه نویسی را با نوشتن یک برنامه کاربردی به صورت تصویری وبدون نیاز به هیچ آشنایی با ماشین حساب را در کمترین زمان ممکن فرا خواهید گرفت.

فاپول
بازیابی رمز