• boursrana، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  مزایای استفاده از فیلتر نویسی در سایت بورس

  دسته بندی و انتخاب فیلدهای مورد نیاز نمادها و سفارشی نمودن آن
  تسریع و تجمیع اطلاعات بنیادی و تکنیکال نمادها
  رصد بازار با استراتژی‌های مختلف
  استفاده از اطل […]

 • boursrana، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

   
   

  شماره صفحه

  عنوان

  3

  پيش گفتار

  4

   بخش اول – اصول و مباني طراحي سيستم هاي يكپارچه  

  5

     سيستم هاي مرتبط با سيستم بهاي تمام شده […]

 • boursrana، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

  الف. مصاحبه با مدير كارخانه ،مدير توليدوانبار، مدير واحد کامپیوترورئيس  حسابداري قيمت تمام شده و ساير مسئولين در جهت شناسايي روش هاي مورد عمل.
  ب. حضور در محل كارخانه و مشاهده خطوط توليد ودواير خدماتي و پشتيباني ت […]

فاپول
بازیابی رمز