• ابوذر حسینی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 3 قبل

    این فایل حاوی 17 مقاله انگلیسی از ژورنال های معتبر جهت بازیافت طلا از ضایعات الکتریکی و الکترونیکی با تمرکز بر روی بردهای مدار چاپی می باشد.

  • ابوذر حسینی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 3 قبل

    این فایل حاوی 18 عدد مقاله به زبان انگلیسی درباره بازیافت فلزات پایه و گرانبها از قراضه های الکتریکی و الکترونیکی با تمرکز بر روی بردهای مدار چاپی می باشد. تحقیقات نشان می دهد که فلزات باارزشی همچون طلا، نقره، […]

  • ابوذر حسینی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 4 قبل

    این فایل حاوی 18 مقاله به زبان انگلیسی جهت بازیافت فلزات پایه و گرانبها از ضایعات الکتریکی به روش هیدروتالورژی می باشد. مبنای این روش انحلال فلزات در اسیدها یا بازهاست.

فاپول
بازیابی رمز