• مصطفی عزیزپور، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    خالْ‌کوبی یا تتو به عمل ایجاد طرح دائمی یا با ماندگاری طولانی بر روی پوستگفته می‌شود. این عمل پدیده‌ای جهانگیر است. حتی در بین نقوشی که در جای‌های گوناگون جهان انجام می‌شود، مانندگی نیز مشاهده شده‌است. […]

فاپول
بازیابی رمز