• علی عابدی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 11 قبل

    استرس و اضطراب در لغت جنبیدن، لرزیدن، تپیدن، پریشان‌حال شدن، یکدیگر را با چیزی زدن، به هم واکوفتن، آشفتگی، بی‌تابی، ناآرامی است؛ این‌ها کلماتی هستند که در زندگی روزمرّه، برای توصیف حالات، احساسات و هیجانات می‌شوند […]

فاپول
بازیابی رمز