• بهناز اسماعیلی، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 3 قبل

  طراحی فیگور مقدماتی

  سر فصل ها به شرح ذیر می باشد :

  طراحی مانکن 8 سر و 9 سر

  تناسب حدودی اندام ها

  مانکن خطی چوبی و ماهیچه ای

  مانکن تمام رخ نیم رخ و مانکن از پشت

  طراحی دست

  طراحی سر و اجزاء […]

فاپول
بازیابی رمز