• amoozeshgah، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    مطابق با شیوه ی آموزشی نظم یافته که چندین مبحث مهم مهندسی کامپیوتر را با حذف موارد غیر ضروری و ریاضی محور، تحت پوشش علمی قرار میدهد و بجای مطالعه چندین کتاب، معماری کامپیوتر و اجزای دیگر مثل کیبورد که چگونه […]

  • amoozeshgah's بروزسانی مشخصات انجام شد در حال حاضر

  • amoozeshgah تصویر پروفایل خود را تغییر داد در حال حاضر

فاپول
بازیابی رمز