• سمیرا سعدی زاده، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    سوالات آزمون نجات غریق درجه 2  برگرفته از کتاب اصول حیات بخشی و فوریت های امداد و نجات در اماکن آبی ترجمه افشین کثیر معلم می باشد این فایل حاوی 140 سوال می باشد که از آزمون دوره های قبل جمع آوری شده است.

    ب […]

  • سمیرا سعدی زاده's بروزسانی مشخصات انجام شد در حال حاضر

فاپول
بازیابی رمز